Transformační program

MAP Original

01

Original

Semestrální Program MAP Original je pro klienty, kteří se rozhodnou pro systematický přístup k osobnostnímu rozvoji. Studium probíhá v malých skupinách a obsahuje cca. 120 hodin výhradně prezenčního studia a praxí za jeden semestr. S každým klientem na začátku sestavíme rámec dosažitelných cílů, které v průběhu studia revidujeme a upravujeme. Pro tento program vybíráme místa, která jsou vhodná pro intenzivní práci vyžadující klid a inspiraci. V případě zájmu lze doporučit i ubytování v blízkosti, aby měl klient během víkendů, kdy probíhá studium, naprostý komfort a nebyl rušen svými povinnostmi.

Časová dotace:

Průvodci:

Program je sestaven a kontinuálně veden dvěma zkušenými průvodci jejichž duchovní cesty byly ovlivněny tradicemi Tantry, Ashtangy, Advaity a Dzogchenu.

Program MAP Original Svoboda Academy
Programy MAP Svoboda Academy

Časový plán programu:

Cena:

Na dotaz

Domluvte si nezávaznou schůzku, kde se dozvíte více, nebo nás kontaktujte pomocí formuláře.

Programy MAP

Komplexní programy pracující na třech úrovních rozvoje člověka.

Program MAP je zaměřen na osobní rozvoj člověka. Program unikátním způsobem kombinuje práci s tělem, myslí a životní energií. Proč unikátně? Protože pracuje nejen se všemi úrovněmi rozvoje, ale současně integruje přístupy a metody jakými je terapie, meditace a jóga, aby cesta byla co nejkratší.

Práce s tělem

V programu je práce s tělem intenzivní prací s naší minulostí v přítomném okamžiku, která vnáší prvotní vhled do důležitých aspektů našeho života a vytváří základ pro úspěšnou práci na jemnějších úrovních.

Současně s růstem naší kapacity vnímat více aspektů v našich životech, roste i naše schopnost rozumět jejich vzájemné souvztažnosti a integrovat tento nový komplexnější svět.

V programu používáme 3. stupeň Patanjaliho jógy, cesty sebepoznání, která s tímto přístupem cíleně pracuje. Patanjaliho systém byl sestaven tak, aby byla vhodný pro člověka naší moderní uspěchané doby a zachoval všechny aspekty hlubinné vnitřní cesty, která není o výkonu, gymnastických pozicích nebo flexibilitě, ale o vědomém ponoření do práce s tělem a adaptabilitě.

Práce s energií

Postupně jak si v programu zvědomujeme, ujasňujeme a zpracováváme své pocity a stinné stránky, poznáváme energetická centra, jejich projevy v těle a osvojujeme si schopnost jejich čtení.

To nám umožní porozumět stupňům našeho rozvoje vědomí a získávat doplňující vhled do vlastních limitů a s tímto porozuměním se v programu ještě lépe zaměříme na konkrétní aspekty zátěží a rozvoje.

Prostřednictvím metody Tristana, dechových cvičení a neduální terapie prožíváme, pozorujeme, rozumíme a překonáváme blokace a odstraňujeme překážky, které brání životní energii v proudění a nám v rozvoji.Destrukce a diskriminace stinných stránek je postupně transformovaná ve tvůrčí a sjednocující schopnosti.

Práce s myslí

V program se postupně naučíme vnímat naši mysl. Vypěstujeme si šestý “smysl”, abychom registrovali její intervence, pohyby a projevy.

Prožité zkušenosti pojmenujeme a hlouběji pochopíme skryté mechanismy jejího fungování, což rozvine naši schopnost s ní vědomě pracovat v každodenním životě a osvobodit se od jejího škodlivého vlivu.

V program začínáme s tréninkem všímavosti a koncentrace a postupně zařazujeme pokročilejší techniky práce s myslí a meditaci. Čím jasněji vnímáme, co se děje v nás, začínáme poznávat a rozumět naší vlastní podmíněnosti. Osvojujeme si schopnosti vědomějšího jednání vyžadující, abychom nejdříve rozeznali náš „myšlenkový program“ a následně vytvořili prostor, v kterém vědomě a svobodně jednáme v souladu se svým porozuměním, pocity a hodnotami. Nevědomá reakce je nahrazena svobodnou odpovědí.

Postupně začínáme rozumět svému egu, zbavujeme se myšlenkových návyků, škodlivých inklinací a konfliktních situací ve vztahu k sobě a k druhým. Celý proces je doprovázen pocity větší otevřenosti, rovnováhy, sebedůvěry, relaxace a radosti.

Pokud je třeba, zařazujeme i techniky zvládání a uvolňování stresu s celkovým pozitivním dopadem na zdraví člověka.

VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A METODY:

CO V PROGRAMU ZÍSKÁTE:

PŘÍNOSY PROGRAMU:

Především nalezení své přirozenosti, kým skutečně jsem. Niterný pocit, že rozumíme sami sobě je to nejkrásnější, co v životě můžeme zažít. Ostatní přínosy jsou projevem tohoto základního poznání a projevují se ujasněním vlastních niterných potřeb a větší odvahou naplnit jimi svůj život. Vnímavost, vědomější jednání a rozhodování se rozvinou, jelikož jsme dostatečně osvobozeni od diktátu vlastní mysli. Otevřenost a láskyplnost jsou doprovázeny větší odolností a nelámeme si hlavu tím, co se stalo a co se děje v našich životech, jelikož rozumíte.

Děkujeme za vaši registraci! Nyní vás budeme kontaktovat ohledně platby a dalších informací k programu.