Program se připravuje

Všechny naše programy vychází z metodiky MAP.

tedy z vědomé práce na třech úrovních člověka – tělo, energie a mysl. Jednotlivé programy se liší svou délkou a intenzitou, případně formou – malá skupina, individuální práce.