Transformační programy

Všechny naše programy vychází z metodiky MAP.

Vědomé práce na třech úrovních člověka – tělo, energie a mysl. Jednotlivé programy se liší svou délkou a intenzitou, případně formou – malá skupina, individuální práce.

Programy MAP

Komplexní programy pracující na třech úrovních rozvoje člověka.

Program MAP je zaměřen na osobní rozvoj člověka. Program unikátním způsobem kombinuje práci s tělem, myslí a životní energií. Proč unikátně? Protože pracuje nejen se všemi úrovněmi rozvoje, ale současně integruje přístupy a metody jakými je terapie, meditace a jóga, aby cesta byla co nejkratší.

Práce s tělem

V programu je práce s tělem intenzivní prací s naší minulostí v přítomném okamžiku, která vnáší prvotní vhled do důležitých aspektů našeho života a vytváří základ pro úspěšnou práci na jemnějších úrovních.

Současně s růstem naší kapacity vnímat více aspektů v našich životech, roste i naše schopnost rozumět jejich vzájemné souvztažnosti a integrovat tento nový komplexnější svět.

V programu používáme 3. stupeň Patanjaliho jógy, cesty sebepoznání, která s tímto přístupem cíleně pracuje. Patanjaliho systém byl sestaven tak, aby byla vhodný pro člověka naší moderní uspěchané doby a zachoval všechny aspekty hlubinné vnitřní cesty, která není o výkonu, gymnastických pozicích nebo flexibilitě, ale o vědomém ponoření do práce s tělem a adaptabilitě.

Práce s energií

Postupně jak si v programu zvědomujeme, ujasňujeme a zpracováváme své pocity a stinné stránky, poznáváme energetická centra, jejich projevy v těle a osvojujeme si schopnost jejich čtení.

To nám umožní porozumět stupňům našeho rozvoje vědomí a získávat doplňující vhled do vlastních limitů a s tímto porozuměním se v programu ještě lépe zaměříme na konkrétní aspekty zátěží a rozvoje.

Prostřednictvím metody Tristana, dechových cvičení a neduální terapie prožíváme, pozorujeme, rozumíme a překonáváme blokace a odstraňujeme překážky, které brání životní energii v proudění a nám v rozvoji.Destrukce a diskriminace stinných stránek je postupně transformovaná ve tvůrčí a sjednocující schopnosti.

Práce s myslí

V program se postupně naučíme vnímat naši mysl. Vypěstujeme si šestý “smysl”, abychom registrovali její intervence, pohyby a projevy.

Prožité zkušenosti pojmenujeme a hlouběji pochopíme skryté mechanismy jejího fungování, což rozvine naši schopnost s ní vědomě pracovat v každodenním životě a osvobodit se od jejího škodlivého vlivu.

V program začínáme s tréninkem všímavosti a koncentrace a postupně zařazujeme pokročilejší techniky práce s myslí a meditaci. Čím jasněji vnímáme, co se děje v nás, začínáme poznávat a rozumět naší vlastní podmíněnosti. Osvojujeme si schopnosti vědomějšího jednání vyžadující, abychom nejdříve rozeznali náš „myšlenkový program“ a následně vytvořili prostor, v kterém vědomě a svobodně jednáme v souladu se svým porozuměním, pocity a hodnotami. Nevědomá reakce je nahrazena svobodnou odpovědí.

Postupně začínáme rozumět svému egu, zbavujeme se myšlenkových návyků, škodlivých inklinací a konfliktních situací ve vztahu k sobě a k druhým. Celý proces je doprovázen pocity větší otevřenosti, rovnováhy, sebedůvěry, relaxace a radosti.

Pokud je třeba, zařazujeme i techniky zvládání a uvolňování stresu s celkovým pozitivním dopadem na zdraví člověka.

VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A METODY:

CO V PROGRAMU ZÍSKÁTE:

PŘÍNOSY PROGRAMU:

Především nalezení své přirozenosti, kým skutečně jsem. Niterný pocit, že rozumíme sami sobě je to nejkrásnější, co v životě můžeme zažít. Ostatní přínosy jsou projevem tohoto základního poznání a projevují se ujasněním vlastních niterných potřeb a větší odvahou naplnit jimi svůj život. Vnímavost, vědomější jednání a rozhodování se rozvinou, jelikož jsme dostatečně osvobozeni od diktátu vlastní mysli. Otevřenost a láskyplnost jsou doprovázeny větší odolností a nelámeme si hlavu tím, co se stalo a co se děje v našich životech, jelikož rozumíte.