To, co jsme během našich
cest rozvoje objevili, chceme
předávat dál.

Simona a Jirka

Zakladatelé

Simona Svoboda

Dlouhodobě se věnuji tradiční józe, jako cestě sebepoznání, kterou kombinuji s dalšími technikami pracujícími s tělem a myslí, jež mají terapeutický přesah a pomáhají lidem s transformačními procesy na cestě za sebepoznáním. Jsem také vizionářkou, podnikatelkou a matkou. Se svým mužem vychováváme čtyři děti. 

Žila jsem také v Indii, kde jsem studovala tradiční duchovní nauky, především jógu a nauky zaměřené na práci s životní energií. Své klienty vedu tak, aby získali vlastní poznání a vhled do těla, mysli a energie, aspektů přítomných v každém z nás. Přistupuji ke každému individuálně a systematicky s respektem k jeho fyzickým a duševním možnostem.  

 Pozornost kladu na integraci praxí a poznání do běžného života, aby změna mohla být plně realizovaná a lidé mohli žít spokojený život, ve kterém rozvíjí svůj plný potenciál.

Jirka Svoboda

Pracuji s naukami a metodami, které jsem sám praktikoval a doplnil je o svou zkušenost. Kladu důraz na vlastní poznání každého člověka, jelikož jenom takové poznání zbavuje pochybností, transformuje a rozvíjí důvěru v sebe sama. Vše ostatní je takříkajíc z druhé ruky, nezbavuje pochybností a potřeby zanechává nevyřešené. 

 Moje cesta byla ovlivněna jak vědeckým přístupem, tak tradičními systémy sebepoznání, což mě přivedlo k naukám o Dzogchenu a Advaitě. Hnacím motorem mi vždy byla moje niterná potřeba pochopit kým jsem. Vydával jsem se směry, kde jsem cítil svou největší rezistenci a obavy, jelikož jsem věděl, že právě tam je největší potenciál pro můj růst a poznání. Vedu klienty na cestě poznání podobně a pomáhám jim, aby byli schopni vědomě překonat své strachy, předsudky, rezistence a obavy.

Se svou ženou jsme založili Svoboda Academy, abychom vytvořili místo, kde mohou motivovaní lidé systematicky pracovat na svém rozvoji.

Jirkova cesta poznání

Hodně jsem cestoval a pracoval na několika kontinentech v několika zemích. Byl jsem intelektuálně dobře vybavený, ambiciózní a úspěšný. Řídil jsem mezinárodní týmy, velké rozpočty a byl i členem řídících orgánů firem.

Potkával jsem lidi z mnoha kultur a společenských vrstev. Někteří byli vzdělanější, někteří bohatší, měli různé hodnoty, ale všichni měli jedno společné, nevěděli vlastně nic podstatného o tom, kým jsou.

Už od raného věku byla otázka „kým jsem“ ve mně neustále přítomná. Miloval jsem vědu, mýty a později jsem preferoval společnost otevřených a vědecky smýšlejících lidí, pro které byla pochybnost výzva a nikoliv tabu. Současně jsem, ale také vnímal omezenost intelektu a věděl, že znalosti mně spokojeným neudělají. Náboženství pro mě bylo plné rozporů. Vznešenost ideálů ostře kontrastovala s nepřijetím člověka, stádovostí, a především hovory o životech a zkušenosti někoho jiného, kdo už nebyl na živu.

Začal jsem si uvědomovat, že skutečné poznání souvisí se mnou samotným, že musí být transformativní, a nemůže být vyústěním nějakého vědeckého konceptu nebo víry, kterou budu následovat. Inklinoval jsem k naukám, které kladly důraz na vlastní praxi a přímé poznání. Studoval jsem především Dzogchen, prastaré učení o vnitřní přirozené podstatě každého z nás, jež je současně přímou cestou k probuzení. Vedle nauk, které mi byly během života předány a vhledů do vlastní přirozenosti, jsem se naučil naprosté upřímnosti k sobě, meditaci a setrvávání v přítomnosti. Bylo to pro mne i znovuobjevování, jelikož v dětství jsem trpěl obsedantně kompulzivní poruchou, které jsem se zbavil způsobem typickým pro práci s vědomím, aniž bych v té době o tom něco věděl.

Začal jsem přemýšlet o tom, jak znalosti a zkušenost, které jsem na své cestě získal, předávat dál.

O něco později mně život přivedl k Nukunu Jørgenu Larsenovi, psychologovi a probuzenému člověku, u kterého jsem studoval několik let neduální terapii. Nukunu mě naučil pokoře, otevřel moje srdce a ukázal mi cestu k sobě skrze práci s vlastním stínem a potlačenými aspekty. Změna, která nastala ve mně a v mém životě byla enormní. 

Mám v povaze být náročný, mám rád kvalitu a přál jsem si nedělat kompromisy a vytvořit celostní program kombinující moderní a tradiční přístupy,

který by byl prost fixace na jeden přístup a řevnivosti, a kde tím nejdůležitějším je člověk a jeho rozvoj. 

V té době jsem potkal svou ženu Simonu a spolu jsme založili Svoboda Academy, místo, kde mohou motivovaní lidé systematicky a dlouhodobě pracovat na svém rozvoji. 

 Současně cesta průvodce je i pro mě další etapou zrání, jelikož zde musím odložit všechny vlastní potřeby, abych mohl pomoci a ponechat si pouze radost z cesty s Vámi našimi klienty.

Simony cesta poznání

Studovala jsem v Anglii, několik let jsem žila v USA a pracovala v oblasti business developmentu. Z tehdejšího pohledu by mi moje dnešní cesta poznání připadala naprosto ezoterická a zcela určitě bych ji odmítla uvěřit.

Jenže ten, kdo odmítá, může přesto být životem překvapen. V mém životě nastala událost, při které jsem se dostala spontánně do vyššího stavu vědomí a promítly se mi některé jógové nauky. Můj vhled do nauk nebyl stabilizovaný a následně se mi prostor poznání uzavřel. Ta chvíle změnila celý dosavadní směr mého života. Následující roky byly naplněny intenzivní jógovou praxí, studiem nauk o sebepoznání a na nějaký čas jsem odjela studovat do Indie.

Studovala jsem systém Ashtangy jógy, která je vytvořena pro moderního člověka. Obsahuje všechny stupně, které vedou k sebepoznání, ale přitom je udržitelná v životě současného člověka, jelikož je nesmírně efektivní a zvládnutelná v krátkém čase. Setkala jsem se s tantrickým učením, které mi pomohlo dále prohloubit mé poznání. Potkala jsem se se svou stinnou stránkou a začala jsem s ní vědomě pracovat. Až později jsem si uvědomila, jak dalece jsou tyto tradiční přístupy a principy znovuobjevovány moderní psychologií. Začala jsem poznávat, kým skutečně jsem a hluboce rozumět svému dosavadnímu životu. Pochopila jsem, že se moje vědomí uzavřelo v raném dětství v důsledku traumatu, jelikož jsem žila v prostředí ovlivněném duševní nemocí mých nejbližších.

Po návratu z Indie jsem založila Studio Moksha se záměrem předávat a učit vše, co jsem poznala a kým jsem. Moksha byla realizována s jasným záměrem, a sice vytvořit prostor, kde bude jóga vyučovaná v prostoru bezpečí a ve své původní esenci exaktní nauky a cesty sebepoznání. Cesty uchráněné od extrému dnešní doby, kterými je na jedné straně nepochopení vedoucí k povrchnosti a na straně druhé pomýlené ezoterické přístupy.

Mokshu navštěvuje mnoho lidí z nejrůznějších oblastí a vrstev společnosti, které spojuje zájem o osobní růst a podařilo se vytvořit vyhledávané celostní centrum.

Postupně jsem si začala uvědomovat, že bych ráda vytvořila komplexní a ucelený program, který by poskytl lidem možnost systematického a dlouhodobého rozvoje. V té době jsem potkala svého muže Jirku, který měl stejnou vizi a jehož poznání a zkušenost se doplňovala s mým. Zjistili jsme, že naše poznání mají stejnou podstatu, ale současně jsme každý k němu dospěli jinou cestou a uvědomili si, že naše zkušenosti tvoří ucelený základ našeho programu, a tak vznikla Svoboda Academy.

Poděkování našim učitelům a průvodců, kteří změnili naše životy:

Nukunu Jørgen Larsen

Čhögjal Namkhai Norbu

Vijay Kumar

Vigneshwar Bhat

Bns Lyengar

Manju Jois